top of page

Politika zasebnosti

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Zasebnosti obiskovalcev posvečam veliko pozornost in zavedam se, da so osebni podatki, ki nam jih zaupate, občutljive informacije, zato se zavezujem, da jih bom varovala pred zlorabo, razkrivanjem, nepooblaščenim dostopom in jih pod nobenih pogojem ne bom posredovala tretjim osebam.

Ponudnik spletne strani se obvezuje, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko spletne strani matejakramzar.com  v celoti ostali v lasti ponudnika in bodo služili izključno za potrebe komunikacije z uporabnik spletne strani, ki nam bodo posredovali podatke prek spletne kontaktne forme. S posredovanimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o  varstvu osebnih podatkov.

 

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Za potrebe komunikacije zbiramo naslednje uporabnikove podatke:
- ime in priimek (opcijsko)
- naslov elektronske pošte
- druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v kontaktni obrazec


Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ne odgovarjamo. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da ne posreduje osebnih podatkov, če jih ponudnik od njega ne zahteva.

 

Uporabnik ima pravico do vpogleda ali popravka osebnih podatkov. Do vseh podatkov, ki jih hranimo o vas, lahko pridete s posredovanjem zahteve za vplogled prek kontaktnega obrazca. Podatke imate možnost popraviti.

 

Obveza k varovanju osebnih podatkov
Ponudnik zagotavlja, da ob komunikaciji prek kontaktnega obrazca podatke prenaša preko ustrezno zavarovane in kriptirane HTTPS (SSL) povezave.

 

Ponudnik osebne podatke uporabnikov hrani izključno znotraj območja EU in na območjih, za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti (seznam).

 

Ponudnik zagotavlja, da za dostop do osebnih podatkov uporabnika kot tudi za dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja ustrezno zavarovano programsko opremo, ki:
- preprečuje dostop do podatkov nepooblaščenim osebam;
- omogoča dostop le osebam, ki so za to ustrezno avtorizirane s strani ponudnika;
- avtoriziranim osebam omogoča dostop le do podatkov, ki jih nujno potrebujejo za kakovostno izvajanje svojega dela;
- vsak dostop do osebnih podatkov ustrezno beleži.


AVTORSKE PRAVICE
Upravljalec si pridržuje pravico da je prišlo pri izdelavi ali upravljanju s spletno stranjo do določenih napak, v smislu tekstov ali slikovnega materiala.
Vse informacije na spletni strani, teksti, slike, fotografije ipd., so avtorsko delo upravljalca. Uporabnikom spletne strani je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Posameznik lahko uporablja objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na tej spletni strani se ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Vsak poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.


KONČNO DOLOČILO
Uporabnik ob vzpostavitvi komunukacije prek kontaktnega obrazca potrjuje, da je v celoti seznanjen s politiko zasebnosti in morebitnimi pogoji poslovanja spletne strani matejakramzar.com in da se z njimi strinja. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov. Kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah ter napisanem besedilu.

Politika zasebnosti je bila nazadnje spremenjena oktobra 2023.
 

bottom of page