top of page

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNIH VSEBIN/STORITEV NA SPLETNI STRANI MATEJAKRAMZAR.COM

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina Splošnih pogojev in pravil o uporabi spletne strani matejakramzar.com se nanaša na pogoje uporabe vsebin/storitev na spletni strani matejakramzar.com.


2. OPREDELITVE POJMOV
Ponudnik in lastnik spletne strani matejakramzar.com je Mateja Kramžar.
Uporabnik – ste vi, ki obiskujete in brskate po mojih spletnih straneh, ne glede na to ali ste fizična oseba ali pravna oseba oz. njen zastopnik ali pooblaščenec. 

Matejakramzar.com – je spletna stran, ki vsebuje različne lastne, avtorske in avtorsko zaščitene spletne vsebine ter storitve v okviru moje  dejavnosti. Uporaba spletnih vsebin in uporaba storitev je popolnoma na lastno odgovornost. Z obiskom spletne strani se v celoti strinjate s Pravili in pogoji spletne strani matejakramzar.com in v celoti prevzemate odgovornost.

 

Vsebina na spletni strani je informativne, predstavitvene narave. Uporabnik ne sklepa nikakršnega dogovora na daljavo ali naroča storitev. Vsakršno sodelovanje je opredeljeno v ločeni pogodbi oz. pogojih, ki jih ponudnik in uporabnik dogovorita pred pričetkom izvajanja dogovora.
Opisi storitev in cene na spletni strani so informativne narave. Obseg in cena morebitnega sodelovanja je dogovorjena v pogodbi oziroma dogovoru.
 
3. DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN UPORABA
 
Dostop
Dostop do spletne strani je načeloma zagotovljen neprekinjeno, vse dni v letu, razen v času vzdrževanja in posodobitev spletnih strani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve spletne strani kadarkoli oz. katerega koli dela spletne strani in funkcionalnosti, kadarkoli, brez predhodnega obvestila. 
 
Uporaba 
Obisk spletne strani in uporaba vsebin/storitev je popolnoma na lastno odgovornost. 

Uporaba spletne strani je pogojena s pogoji in pravili uporabe, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo vsebin spletne  izrecno soglašate z njegovo vsebino. Obvezujete se, da boste to spletno strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega mesta. 


S tem, ko ste pristali na spoštovanje ‘Splošnih pravil in pogojev spletne strani matejakramzar.com, izrecno pristajate, da ne boste:
- uporabili teh spletnih strani (vsebin/storitev) za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega.
- se sklicevali na poslovno povezavo s spletno stranjo matejakramzar.com.
- uporabljali vsebin/storitev za kakršnekoli nezakonite namene.
- nezakonito presnemavali ali kopirali naših vsebin, ki so v celoti zaščite z zakonom o intelektualni lastnini.

Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik  se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika portala in zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov in osebno ime.
Osebni podatki, ki jih zbira ponudnik, so uporabljeni za lastne evidence ter za neposredno komunikacijo z uporabnikom. Uporabnik lahko pošlje email na elektronski naslov, ki je naveden na spletni strani ali prek kontaktnega obrazca. Ponudnik ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam ali poslovnim partnerjem. Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z Zakonom o varstu osebnih podatkov. 

Izbris podatkov
Za izbris podatkov pošljete sporočilo z besedo ‘izbris’  iz elektronskega naslova, ki ste ga uporabili pri komunikaciji z nami. Po prejemu sporočila bomo vaše kontaktne podatke izbrisali iz baze.

Izključitev jamstva
Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost spletne strani so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Izključitev odgovornosti
V nobenem primeru Mateja Kramžar ne bo odgovorna za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe te spletne strani, ter nepravilne uporabe storitev.

Ob neprimerni uporabi naših storitev in vsebin uporabnika, ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Spremembe določil
Matejakramzar.com pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe
Spletno stran smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so last spletne strani matejakramzar.com razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe (navedba vira in povezava na našo stran).

Povezave na spletno stran www.matejakramzar.com so dovoljene, če se navaja vir vsebine in povezava na našo stran.

 

Oktober, 2023.
 

bottom of page